HTML

| 033 205-850 | onaubih@gmail.com

Izbornik jezika

O nama

Slika
Omladinska novinska asocijacija nevladina je organizacija nastala 21. decembra 2007. godine, a od samog nastanka pa do danas, podržana od strane njemačke Fondacije Schüler Helfen Leben.

Multinacionalna je i multietnička organizacija koja mladima pruža priliku da se pobliže upoznaju sa medijima, nauče više o njima, te da sami učestvuju u kreiranju i popunjavanju medijskog prostora. Kroz različite projekte koje organizira i implementira, mladima nastoji predstaviti medije, a omogućava im da se pobliže upoznaju sa onim što ih zanima, te da izravno sudjeluju. Stoga, okuplja sve mlade ljude koji teže ka promjeni na bolje, kvalitetnom i influence-free novinarstvu.

ONAuBiH je, ponosno, punopravna članica Europen Youth Pressa - krovne europske organizacije za omladinske medije.

Misija Asocijacije: ONAuBiH je vodeća organizacija za omladinske medije u Bosni i Hercegovini koja kroz obrazovanje, informiranje, kritičko izvještavanje, te pružanje medijskog prostora bez cenzure i političkih pritisaka radi na unaprijeđenju kvalitete medija.

Vizija Asocijacije: Omladinska novinska asocijacija u BiH teži ka uspostavljanju društva, u kojem su mediji slobodni, građani medijski pismeni, a izvještavanje profesionalno i etički korektno i u interesu javnosti.
0 0